STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37001 000.00.48.H41-220224-0001 220000110/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC CỦA CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM THÀNH PHỐ VINH

Còn hiệu lực

37002 000.00.48.H41-220223-0005 220000109/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC NGỌC ANH

Còn hiệu lực

37003 000.00.19.H26-220217-0041 220000557/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Lam kính

Còn hiệu lực

37004 000.00.19.H26-220217-0046 220000556/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Tấm phủ lam kính

Còn hiệu lực

37005 000.00.48.H41-220223-0001 220000002/PCBSX-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Bàn để dụng cụ, thiết bị các loại

Còn hiệu lực

37006 000.00.19.H29-220222-0042 220000548/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Dung dịch khử trùng các đường ống cho máy thổi cát nha khoa

Còn hiệu lực

37007 000.00.19.H26-220212-0028 220000555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÂM Dung dịch súc miệng, súc họng

Còn hiệu lực

37008 000.00.48.H41-220221-0010 220000108/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ THANH HẰNG

Còn hiệu lực

37009 000.00.48.H41-220220-0003 220000107/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC 37

Còn hiệu lực

37010 000.00.19.H26-220214-0031 220000554/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC IVD phát hiện tín hiệu tự động

Còn hiệu lực