STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37001 000.00.19.H29-200914-0007 200000255/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TÂM

Còn hiệu lực

37002 000.00.19.H29-200914-0012 200001668/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ADN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37003 000.00.19.H29-200916-0004 200000329/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG HIỀN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37004 000.00.16.H23-200916-0001 200000049/PCBSX-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

37005 000.00.16.H23-200821-0001 200000098/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37006 000.00.16.H23-200821-0002 200000099/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN Bộ quần áo Bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

37007 000.00.16.H23-200907-0001 200000100/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ CERTURY GERMANY GROUP KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP CERTURY GERMANY GROUP

Còn hiệu lực

37008 000.00.24.H49-200831-0001 200000006/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 11

Còn hiệu lực

37009 000.00.19.H17-200916-0003 200000048/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Dung dịch xịt vệ sinh mũi Sea Salt người lớn

Còn hiệu lực

37010 000.00.19.H17-200916-0001 200000012/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực