STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37011 000.00.16.H23-200821-0002 200000099/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN Bộ quần áo Bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

37012 000.00.16.H23-200907-0001 200000100/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ CERTURY GERMANY GROUP KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP CERTURY GERMANY GROUP

Còn hiệu lực

37013 000.00.24.H49-200831-0001 200000006/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 11

Còn hiệu lực

37014 000.00.19.H17-200916-0003 200000048/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Dung dịch xịt vệ sinh mũi Sea Salt người lớn

Còn hiệu lực

37015 000.00.19.H17-200916-0001 200000012/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37016 000.00.19.H17-200916-0002 200000049/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Dung dịch xịt vệ sinh mũi Sea Salt trẻ em

Còn hiệu lực

37017 000.00.17.H62-200827-0001 200000028/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ EUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37018 000.00.19.H26-200904-0005 200000330/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37019 000.00.19.H26-200903-0008 200000331/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT KHANG

Còn hiệu lực

37020 000.00.19.H26-200907-0001 200000332/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SNB INTERPHAR

Còn hiệu lực