STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37011 000.00.19.H26-220223-0036 220000603/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA Nước muối biển sâu

Còn hiệu lực

37012 000.00.19.H26-220221-0010 220000404/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH AN

Còn hiệu lực

37013 000.00.19.H26-220223-0033 220000602/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH NHẬT Viên mũi họng

Còn hiệu lực

37014 000.00.19.H26-220223-0027 220000601/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT LINH Viên mũi họng

Còn hiệu lực

37015 000.00.19.H26-220223-0030 220000403/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGỌC VIỆT 1

Còn hiệu lực

37016 000.00.19.H26-220223-0031 220000600/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KEIKO XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37017 000.00.19.H26-220222-0035 220000599/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA XỊT MŨI KEO ONG

Còn hiệu lực

37018 000.00.19.H26-220223-0022 220000598/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI Gel xoa ngoài da

Còn hiệu lực

37019 000.00.19.H26-220222-0031 220000597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ HUYỀN TRANG Xịt mũi

Còn hiệu lực

37020 000.00.19.H26-220224-0045 220000596/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI XỊT MŨI

Còn hiệu lực