STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37021 000.00.19.H26-200907-0001 200000332/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SNB INTERPHAR

Còn hiệu lực

37022 000.00.19.H26-200908-0002 200000220/PCBSX-HN

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC GIÀU Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

37023 000.00.19.H26-200905-0001 200001637/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ Hệ thống khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

37024 000.00.19.H26-200908-0010 200000333/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37025 000.00.19.H26-200908-0004 200000334/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EXALAB

Còn hiệu lực

37026 000.00.19.H26-200904-0008 200001638/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA XỊT HỌNG ABIPOLIS

Còn hiệu lực

37027 000.00.19.H26-200908-0006 200001639/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FININSE VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

37028 000.00.19.H26-200914-0008 200001640/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN BẮC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37029 000.00.19.H26-200904-0010 200000335/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ NHN

Còn hiệu lực

37030 000.00.19.H26-200904-0012 200000336/PCBMB-HN

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÍ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Còn hiệu lực