STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37031 000.00.19.H26-210623-0010 210000879/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y Tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

37032 000.00.19.H26-210621-0005 210000880/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kìm gặm xương

Còn hiệu lực

37033 000.00.19.H26-210619-0008 210000220/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG XUÂN

Còn hiệu lực

37034 000.00.19.H26-210621-0001 210000222/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TQT

Còn hiệu lực

37035 000.00.19.H26-210618-0008 210000223/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37036 000.00.16.H11-210615-0002 210000004/PCBA-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN Dung dịch vệ sinh mũi BlueSea BT

Còn hiệu lực

37037 000.00.10.H55-210611-0001 210000007/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN Khẩu trang y tế trẻ em Smile Kid

Còn hiệu lực

37038 000.00.16.H25-210615-0001 210000009/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI Giường Y tế

Còn hiệu lực

37039 000.00.16.H25-210621-0001 210000004/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BẢO LINH Gạc Y tế các loại

Còn hiệu lực

37040 000.00.19.H29-210517-0001 210000083/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂM AN

Còn hiệu lực