STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37051 000.00.19.H26-220216-0040 220000528/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED Dây kết nối không kim

Còn hiệu lực

37052 000.00.19.H26-220216-0029 220000527/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED Bộ kim luồn an toàn kín

Còn hiệu lực

37053 000.00.19.H26-220216-0043 220000526/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED Dây truyền dịch tránh ánh sáng

Còn hiệu lực

37054 000.00.19.H32-220222-0001 220000001/PCBA-KH

CÔNG TY TNHH HẰNG THU PHARMA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37055 000.00.22.H44-220220-0004 220000016/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TÍCH THU

Còn hiệu lực

37056 000.00.19.H26-211108-0008 220000390/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ 39

Còn hiệu lực

37057 000.00.07.H27-220223-0004 220000014/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC ĐƯỜNG THƯỞNG

Còn hiệu lực

37058 000.00.25.H47-220218-0001 220000015/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC HỒNG NHUNG

Còn hiệu lực

37059 000.00.19.H26-220214-0035 220000525/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD máy và ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37060 000.00.19.H26-220214-0033 220000524/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD máy và ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực