STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37051 000.00.16.H23-200903-0001 200000047/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VINH MẠNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37052 000.00.16.H23-200905-0001 200000048/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH TUẤN NỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37053 000.00.16.H02-200915-0003 200000028/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VẠN MỸ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37054 000.00.16.H02-200915-0001 200000002/PCBMB-BG

CÔNG TY CP GIA HƯNG SANTERVIET

Còn hiệu lực

37055 000.00.16.H02-200828-0002 200000027/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37056 000.00.19.H26-200908-0008 200001627/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HIỀN LONG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37057 000.00.19.H26-200907-0013 200000328/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37058 000.00.19.H26-200907-0014 200001628/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Màn hình chuyên dụng và phụ kiện dùng trong y tế

Còn hiệu lực

37059 000.00.19.H26-200901-0008 200000329/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

37060 000.00.19.H26-200907-0015 200001629/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUNONG Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực