STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37061 000.00.19.H26-200911-0011 200000219/PCBSX-HN

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT1. CBSX Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37062 000.00.19.H26-200911-0014 200001635/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DENISON XOANG SINUS SPRAY

Còn hiệu lực

37063 000.00.16.H34-200911-0001 200000004/PCBA-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ KON TUM Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

37064 000.00.16.H05-200904-0001 200000110/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH Y TẾ LÊ MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37065 000.00.16.H05-200916-0001 200000133/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SHM VINA Khẩu trang y tế DENTAL

Còn hiệu lực

37066 000.00.19.H29-200824-0005 200000251/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VẠN AN

Còn hiệu lực

37067 000.00.19.H29-200910-0014 200001653/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN ĐÀI KHẨU TRANG Y TẾ 04 LỚP

Còn hiệu lực

37068 000.00.19.H29-200911-0013 200001656/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT BỊ THẨM MỸ HUY HOÀNG Khẩu trang y tế Huy Hoàng

Còn hiệu lực

37069 000.00.19.H29-200911-0003 200001657/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Giấy điện tim

Còn hiệu lực

37070 000.00.19.H29-200911-0004 200001658/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Giấy điện tim

Còn hiệu lực