STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37061 000.00.19.H26-220217-0016 220000548/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Băng dính vết thương.

Còn hiệu lực

37062 000.00.19.H29-220222-0009 220000543/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Lưỡi bào

Còn hiệu lực

37063 000.00.16.H02-220224-0001 220000012/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC LONG AN

Còn hiệu lực

37064 000.00.19.H29-220222-0008 220000542/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Hệ thống Holter điện tim

Còn hiệu lực

37065 000.00.19.H29-220222-0035 220000541/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Dây thở cho máy trợ thở

Còn hiệu lực

37066 000.00.19.H29-220222-0031 220000540/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bộ hút đàm kín

Còn hiệu lực

37067 000.00.19.H29-220222-0028 220000539/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Ống thông nội khí quản

Còn hiệu lực

37068 000.00.17.H13-220108-0002 220000041/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

37069 000.00.17.H13-220221-0001 220000040/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH Y TẾ SCI

Còn hiệu lực

37070 000.00.19.H29-220222-0036 220000538/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực