STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37081 000.00.19.H26-200423-0017 200000818/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUHACO XỊT XOANG COVI

Còn hiệu lực

37082 000.00.19.H26-200424-0003 200000819/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Dung dịch súc miệng -họng Povidon iod 1%

Còn hiệu lực

37083 000.00.19.H26-200418-0001 200000820/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MTP VIỆT NAM Tất, vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

37084 000.00.19.H26-200424-0008 200000821/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Dung dịch Sheath

Còn hiệu lực

37085 000.00.19.H26-200426-0004 200000822/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

37086 000.00.12.H19-200428-0001 200000007/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH LÂM MINH MẪN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37087 000.00.12.H19-200428-0002 200000006/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI THANH PHÁT SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ VÀ KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

37088 000.00.19.H26-200419-0007 200000079/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH MINH VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37089 000.00.19.H26-200423-0007 200000802/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

37090 000.00.19.H26-200425-0007 200000803/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Ghế nha khoa

Còn hiệu lực