STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37091 000.00.19.H26-220221-0033 220000605/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Tủ bảo quản tử thi

Còn hiệu lực

37092 000.00.19.H26-220221-0020 220000604/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ Xịt họng

Còn hiệu lực

37093 000.00.19.H17-220223-0006 220000039/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC PHƯỚC NHÂN 2

Còn hiệu lực

37094 000.00.19.H26-220221-0007 220000561/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Túi truyền áp lực cao 500ml

Còn hiệu lực

37095 000.00.19.H26-220221-0005 220000560/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Phin lọc máy thở

Còn hiệu lực

37096 000.00.19.H26-220208-0012 220000559/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ECOMED Bơm tiêm nhựa

Còn hiệu lực

37097 000.00.19.H26-220218-0009 220000558/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

37098 000.00.19.H26-220217-0030 220000415/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MG PHARMA

Còn hiệu lực

37099 000.00.04.G18-220224-0022 220001409/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Kim chọc khoan thân sống

Còn hiệu lực

37100 000.00.19.H26-220221-0017 220000557/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN Máy trợ thính

Còn hiệu lực