STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37091 000.00.19.H26-200427-0011 200000804/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI SƠN BÙI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37092 000.00.19.H26-200421-0009 200000805/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Huyết áp kế và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

37093 000.00.19.H26-200420-0021 200000132/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HƯNG

Còn hiệu lực

37094 000.00.19.H26-200421-0020 200000806/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Nồi nấu hợp kim chì nóng chảy thấp

Còn hiệu lực

37095 000.00.19.H26-200421-0021 200000807/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Thiết bị cắt xốp tạo khuôn chì

Còn hiệu lực

37096 000.00.19.H26-200421-0019 200000808/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Nồi làm ấm mặt nạ

Còn hiệu lực

37097 000.00.19.H26-200421-0018 200000809/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Mặt bàn máy CT mô phỏng

Còn hiệu lực

37098 000.00.19.H26-200421-0017 200000810/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Thiết bị làm ấm mặt nạ bằng vi sóng

Còn hiệu lực

37099 000.00.19.H26-200421-0016 200000811/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Thiết bị cố định tổng hợp bệnh nhân xạ trị

Còn hiệu lực

37100 000.00.19.H26-200426-0003 200000133/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NUTRIPHAR VIỆT NAM

Còn hiệu lực