STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37101 000.00.19.H26-210528-0012 210000702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu đánh bóng răng

Còn hiệu lực

37102 000.00.19.H26-210528-0013 210000703/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu lấy mẫu răng

Còn hiệu lực

37103 000.00.19.H26-210528-0014 210000704/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu lấy mẫu răng

Còn hiệu lực

37104 000.00.19.H26-210529-0003 210000705/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDISTAR VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

37105 000.00.19.H26-210528-0017 210000182/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED

Còn hiệu lực

37106 000.00.19.H26-210524-0011 210000706/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

37107 000.00.17.H54-210528-0001 210000007/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y DƯỢC SAO MAI Dung dịch Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

37108 000.00.16.H05-210602-0001 210000024/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

37109 000.00.16.H05-210602-0002 210000014/PCBSX-BN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Máy oxy dòng cao

Còn hiệu lực

37110 000.00.04.G18-210526-0027 210077GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực