STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37131 000.00.19.H26-200422-0009 200000775/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37132 000.00.19.H26-200422-0010 200000776/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

37133 000.00.19.H26-200422-0016 200000072/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MIỀN BẮC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37134 000.00.19.H26-200423-0004 200000777/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN AN DUNG DỊCH NANO BẠC

Còn hiệu lực

37135 000.00.19.H26-200423-0006 200000778/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn đeo trán

Còn hiệu lực

37136 000.00.19.H26-200422-0013 200000071/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI SƠN BÙI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37137 000.00.19.H26-200423-0023 200000746/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP - KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

37138 000.00.19.H26-200423-0022 200000772/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP - KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

37139 000.00.19.H26-200419-0002 200000739/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Máy tách chiết axit nucleic tự động

Còn hiệu lực

37140 000.00.16.H23-200423-0002 200000014/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN ASEM VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực