STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37191 000.00.19.H26-200507-0004 200000836/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ÚC DUNG DỊCH YOGU COOL CURMIN

Còn hiệu lực

37192 000.00.19.H26-200424-0007 200000837/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TRƯƠNG TRỌNG CẢNH XỊT XOANG SINUZON

Còn hiệu lực

37193 000.00.19.H26-200427-0002 200000838/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C KEM LÀNH DA BETAFEN

Còn hiệu lực

37194 000.00.19.H26-200424-0006 200000839/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VÀ NHÂN ÁI TRƯỜNG AN XỊT XOANG HỈ LẠC XOAN

Còn hiệu lực

37195 000.00.19.H26-200505-0007 200000089/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN HỒNG ANH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

37196 000.00.19.H26-200507-0008 200000840/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREPLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP VÀ KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP /4-PLY MEDICAL FACE MASK AND 3-PLY MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

37197 000.00.19.H26-200508-0002 200000090/PCBSX-HN

XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37198 000.00.16.H05-200505-0002 200000038/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM TIẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37199 000.00.16.H05-200507-0001 200000050/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH PROTEC VINA Khẩu trang y tế PROTEC

Còn hiệu lực

37200 000.00.04.G18-200505-0004 20000051CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFEPRO Khẩu trang y tế VICTORY Mask ( VICTORY Mask Medical face mask)

Còn hiệu lực