STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37191 000.00.19.H26-220214-0033 220000524/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD máy và ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37192 000.00.25.H47-220221-0003 220000014/PCBMB-QNa

QUẦY THUỐC QUASAPHARM 372 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-SÂM QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

37193 000.00.25.H47-220221-0001 220000013/PCBMB-QNa

QUẦY THUỐC QUASAPHARM 03(VIỆT PHÚC)- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-SÂM QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

37194 000.00.07.H27-220223-0003 220000013/PCBMB-HT

QUẦY THUỐC YẾN THẮNG

Còn hiệu lực

37195 000.00.19.H26-220215-0047 220000389/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH

Còn hiệu lực

37196 000.00.25.H47-220218-0003 220000012/PCBMB-QNa

QUẦY THUỐC 09( HỒNG TUYẾT)

Còn hiệu lực

37197 000.00.25.H47-220218-0002 220000011/PCBMB-QNa

QUẦY THUỐC QUASAPHARM 324 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-SÂM QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

37198 000.00.22.H44-220220-0003 220000015/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TUẤN XUYẾN

Còn hiệu lực

37199 000.00.19.H26-220216-0018 220000544/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Bộ ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút kèm que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

37200 000.00.19.H26-220216-0030 220000388/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN AN BÌNH

Còn hiệu lực