STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37201 000.00.16.H25-200507-0001 200000014/PCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Quần áo bảo hộ phòng dịch

Còn hiệu lực

37202 000.00.16.H40-200507-0002 200000006/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC - THÀNH NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37203 000.00.16.H40-200428-0001 200000020/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH VIỆT CƯỜNG Khẩu Trang Kháng Khuẩn

Còn hiệu lực

37204 000.00.16.H25-200506-0001 200000059/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

37205 000.00.18.H24-200428-0001 200000002/PCBMB-HP

CƠ SỞ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH 307

Còn hiệu lực

37206 000.00.10.H31-200504-0001 200000002/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HAPPY FAMILY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37207 000.00.19.H29-200427-0001 200000715/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang Y tế Pavo (MEDICAL FACE MASK PAVO)

Còn hiệu lực

37208 000.00.19.H29-200428-0007 200000716/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang Y tế Pavo (MEDICAL FACE MASK PAVO)

Còn hiệu lực

37209 000.00.19.H29-200428-0006 200000717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang y tế Dr Oh

Còn hiệu lực

37210 000.00.19.H29-200428-0005 200000718/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang cao cấp Dr Oh

Còn hiệu lực