STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37251 000.00.19.H26-220127-0015 220000536/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Kít tách chiết DNA/RNA virus

Còn hiệu lực

37252 000.00.16.H02-220223-0006 220000008/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37253 000.00.16.H02-220223-0005 220000007/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

37254 000.00.16.H02-220223-0003 220000006/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37255 000.00.04.G18-220223-0019 220001393/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

37256 000.00.19.H26-211025-0010 220000377/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM VIỆT

Còn hiệu lực

37257 000.00.18.H24-220221-0001 220000051/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBS

Còn hiệu lực

37258 000.00.19.H26-220221-0024 220000535/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR HEALTHCARE VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

37259 000.00.19.H26-220220-0006 220000534/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37260 000.00.19.H26-220223-0016 220000376/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AZ - GROUP

Còn hiệu lực