STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37251 19000290/HSCBA-TH 190000014/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Dung dịch sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

37252 19000291/HSCBA-TH 190000015/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Băng bột bó y tế các cỡ

Còn hiệu lực

37253 19000620/HSCBA-HP 190000001/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH HOÀNG OÁNH Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37254 19000201/HSCBMB-LĐ 190000001/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Còn hiệu lực

37255 19009258/HSCBMB-HCM 190000091/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI

Còn hiệu lực

37256 19012471/HSCBA-HCM 190000732/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT MŨI NỘI NHA

Còn hiệu lực

37257 19012487/HSCBA-HCM 190000733/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực

37258 19012472/HSCBA-HCM 190000734/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng

Còn hiệu lực

37259 19012476/HSCBA-HCM 190000735/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Finntip BioCon Sterile

Còn hiệu lực

37260 19000229/HSCBA-ĐL 190000003/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BỘ DÂY DÙNG TRONG PHA CHẾ DUNG DỊCH DINH DƯỠNG TRUYỀN

Còn hiệu lực