STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37271 19012465/HSCBA-HCM 190000730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Dụng cụ khám, phẫu thuật

Còn hiệu lực

37272 19012463/HSCBA-HCM 190000731/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ khám và điều trị răng hàm mặt

Còn hiệu lực

37273 19009255/HSCBMB-HCM 190000090/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

37274 19000528/HSCBMB-NA 190000005/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM - CHI NHÁNH NGHỆ AN

Còn hiệu lực

37275 19012092/HSCBMB-HN 190000182/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37276 19013374/HSCBA-HN 190000823/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN MINH Gel làm giảm sẹo FORSCAR SCAR RECOVERY GEL UV 30 SPF 10 ML

Còn hiệu lực

37277 19013354/HSCBA-HN 190000824/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch pha loãng mẫu dùng trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

37278 19013355/HSCBA-HN 190000825/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch rửa dùng trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

37279 19013356/HSCBA-HN 190000826/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch pha loãng mẫu dùng trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực

37280 19013357/HSCBA-HN 190000827/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch rửa dùng trong chẩn đoán in vitro

Còn hiệu lực