STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37271 000.00.19.H26-220217-0006 220000373/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN VŨ

Còn hiệu lực

37272 000.00.48.H41-220223-0003 220000100/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TANIPHARCO

Còn hiệu lực

37273 000.00.19.H29-220223-0013 220000531/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM KIM CÁNH BƯỚM TRUYỀN TĨNH MẠCH

Còn hiệu lực

37274 000.00.19.H26-220222-0057 220000525/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VSUN DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37275 000.00.19.H29-220222-0025 220000530/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM KHÓA BA NGÃ

Còn hiệu lực

37276 000.00.19.H26-220222-0055 220000524/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

37277 000.00.19.H29-220222-0020 220000529/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Ống hút đàm kín

Còn hiệu lực

37278 000.00.07.H27-220223-0002 220000012/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC VIỆT NHÂN

Còn hiệu lực

37279 000.00.19.H29-220222-0021 220000375/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Nguồn sáng lạnh nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

37280 000.00.19.H29-220222-0039 220000528/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực