STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37301 000.00.19.H26-220215-0030 220000507/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Ống đặt nội khí quản Univent

Còn hiệu lực

37302 000.00.19.H26-220215-0027 220000506/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Ống nội phế quản 2 nòng phổi Trái/Phải Silbroncho

Còn hiệu lực

37303 000.00.19.H26-220215-0026 220000505/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Ống mở khí quản 2 nòng Rota-Trach

Còn hiệu lực

37304 000.00.19.H26-220214-0034 220000504/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Dây hút dịch kín C-Bona

Còn hiệu lực

37305 000.00.16.H02-220221-0012 220000009/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC NGỌC ĐÔNG SỐ 11

Còn hiệu lực

37306 000.00.19.H26-220216-0011 220000504/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ DỤNG CỤ VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

37307 000.00.19.H26-220216-0005 220000503/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ GĂNG TAY TẮM KHÔ CHO TRẺ EM

Còn hiệu lực

37308 000.00.19.H26-220216-0022 220000340/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PINGGO

Còn hiệu lực

37309 000.00.16.H02-220221-0011 220000008/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC NGỌC ĐÔNG SỐ 10

Còn hiệu lực

37310 000.00.16.H02-220221-0003 220000007/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC NAM ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HƯNG SANTERVIET

Còn hiệu lực