STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37301 000.00.19.H26-200421-0017 200000810/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Thiết bị làm ấm mặt nạ bằng vi sóng

Còn hiệu lực

37302 000.00.19.H26-200421-0016 200000811/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Thiết bị cố định tổng hợp bệnh nhân xạ trị

Còn hiệu lực

37303 000.00.19.H26-200426-0003 200000133/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NUTRIPHAR VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37304 000.00.19.H26-200427-0020 200000812/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN Dụng cụ thăm khám và phẫu thuật

Còn hiệu lực

37305 000.00.19.H26-200429-0005 200000080/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ BẰNG LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37306 000.00.19.H26-200429-0004 200000813/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HỒNG MINH Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

37307 000.00.19.H26-200427-0005 200000814/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LAMOS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37308 20000310/CFS-BYT-TB-CT 20000050CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KCT VIỆT NAM Trang phục bảo hộ dùng trong y tế / Medical Protective Clothing

Còn hiệu lực

37309 20000318/CFS-BYT-TB-CT 20000049CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ- THƯƠNG MẠI QUANG TRUNG KHẨU TRANG Y TẾ QUANG TRUNG (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

37310 20000345/CFS-BYT-TB-CT 20000048CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM Y TẾ MỸ ĐỨC Khẩu trang y tế 04 lớp ( 04 layers medical face mask)

Còn hiệu lực