STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37391 000.00.19.H17-220221-0038 220000027/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC PHÚ TOÀN

Còn hiệu lực

37392 000.00.19.H17-220220-0001 220000025/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC ĐÔNG GIANG

Còn hiệu lực

37393 000.00.19.H26-220222-0024 220000343/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUẤN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37394 000.00.19.H26-220221-0062 220000515/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM TAKADA NHẬT BẢN Xịt họng

Còn hiệu lực

37395 000.00.19.H26-220221-0063 220000514/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHSOLACO Big Sea Star - Xịt mũi họng kháng virut

Còn hiệu lực

37396 000.00.19.H26-220221-0040 220000513/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Xịt họng

Còn hiệu lực

37397 000.00.19.H26-220221-0038 220000512/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Xịt họng

Còn hiệu lực

37398 000.00.19.H26-220218-0030 220000515/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM ÂU MỸ Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

37399 000.00.19.H29-220221-0016 220000514/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Kim chạy thận

Còn hiệu lực

37400 000.00.16.H23-220222-0001 220000002/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH SƠN

Còn hiệu lực