STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37391 000.00.19.H29-210419-0002 210000360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

37392 000.00.19.H29-210505-0005 210000361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Bao Hấp Tiệt Trùng

Còn hiệu lực

37393 000.00.19.H29-210505-0006 210000362/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Tấm Lót Y Tế

Còn hiệu lực

37394 000.00.19.H29-210512-0002 210000363/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ BỘ CÁNG CỨU THƯƠNG (CỨU HỘ) VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

37395 000.00.19.H29-210414-0001 210000364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Khẩu trang lọc bụi và phẫu thuật

Còn hiệu lực

37396 000.00.19.H17-210512-0001 210000004/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM  Que đè lưỡi

Còn hiệu lực

37397 000.00.19.H17-210506-0001 210000003/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TUẤN

Còn hiệu lực

37398 000.00.19.H17-210515-0001 210000005/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO Gạc phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

37399 000.00.31.H36-210514-0001 210000001/PCBSX-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37400 000.00.24.H49-210510-0002 210000006/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực