STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37511 000.00.19.H26-210901-0004 210000532/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LONG UYÊN

Còn hiệu lực

37512 000.00.19.H26-210831-0016 210001510/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Nước súc miệng Laforin Formen

Còn hiệu lực

37513 000.00.19.H26-210827-0013 210001509/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC Bóng bóp cấp cứu người lớn/trẻ em

Còn hiệu lực

37514 000.00.19.H26-210819-0004 210000531/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALC

Còn hiệu lực

37515 000.00.19.H26-210824-0008 210001508/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AMAZON DUNG DỊCH XỊT HỌNG AFREE

Còn hiệu lực

37516 000.00.19.H26-210818-0022 210001507/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Bộ dụng cụ giữ, kẹp xương

Còn hiệu lực

37517 000.00.19.H26-210819-0025 210001506/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LDMED Giường bệnh nhân đa năng

Còn hiệu lực

37518 000.00.19.H26-210806-0023 210000530/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN UHL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37519 000.00.19.H26-210709-0013 210001505/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Vật tư y tế dùng trong xét nghiệm

Còn hiệu lực

37520 000.00.19.H26-210826-0013 210000095/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Dung dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mắt, mũi, họng, răng, miệng

Còn hiệu lực