STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37511 000.00.19.H26-200815-0001 200001484/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CARE+ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37512 000.00.19.H26-200817-0015 200000293/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DR SMART LIFT

Còn hiệu lực

37513 000.00.19.H26-200817-0006 200000294/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG

Còn hiệu lực

37514 000.00.12.H19-200822-0002 200000043/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT Găng tay khám bệnh không bột (loại cao su thiên nhiên) Powder free Latex examination gloves

Còn hiệu lực

37515 000.00.12.H19-200822-0001 200000042/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT Găng tay khám bệnh không bột (loại cao su tổng hợp) Powder free Nitrile examination gloves

Còn hiệu lực

37516 000.00.12.H19-200821-0001 200000041/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH 2HM CARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37517 000.00.12.H19-200826-0001 200000040/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH HỮU THIỆN HIỀN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37518 000.00.19.H26-200820-0011 200001487/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BHT DUNG DỊCH XỊT MŨI ANTAXOANG

Còn hiệu lực

37519 000.00.19.H26-200825-0022 200001492/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEPHARM Khẩu trang y tế Tuấn Đất Việt

Còn hiệu lực

37520 000.00.19.H26-200820-0010 200001495/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GRIFFIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI SHAMIXOAN

Còn hiệu lực