STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37511 000.00.19.H26-220212-0012 220000453/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH THANH Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Còn hiệu lực

37512 000.00.19.H26-220212-0013 220000452/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH THANH Máy đo khúc xạ

Còn hiệu lực

37513 000.00.18.H57-211221-0004 220000074/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC TÂN QUỐC THỊNH

Còn hiệu lực

37514 000.00.19.H26-220214-0009 220000485/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KOREA VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37515 000.00.19.H26-220211-0028 220000332/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT

Còn hiệu lực

37516 000.00.19.H26-220214-0023 220000451/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Máy tạo oxy y tế áp lực cao NOVAO2-H20

Còn hiệu lực

37517 000.00.04.G18-220221-0021 220001355/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy định vị chóp

Còn hiệu lực

37518 000.00.19.H26-220214-0013 220000484/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

37519 000.00.04.G18-220216-0003 220001354/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Cụm IVD Cầm máu (Đông máu): Định lượng Fibrinogen

Còn hiệu lực

37520 000.00.19.H26-220211-0009 220000450/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT Dây truyền thuốc sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực