STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37521 000.00.19.H26-200422-0002 200000763/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BT HIẾU HIỀN Dung dịch xịt họng GAMA

Còn hiệu lực

37522 20015379/HSCBA-HN 200000764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN SINH Nước súc miệng họng One Global

Còn hiệu lực

37523 000.00.19.H26-200423-0008 200000765/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

37524 000.00.19.H26-200422-0018 200000766/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG KHẨU TRANG Y TẾ AN SINH

Còn hiệu lực

37525 000.00.19.H26-200423-0010 200000768/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

37526 000.00.19.H26-200423-0009 200000769/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

37527 20015249/HSCBA-HN 200000770/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN 1A - AN NHIỆT (Dung dịch tắm khỏe)

Còn hiệu lực

37528 20015250/HSCBA-HN 200000771/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN 2A - AN NHIỆT (Dung dịch tắm khỏe)

Còn hiệu lực

37529 20015363/HSCBA-HN 200000773/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ trữ xác

Còn hiệu lực

37530 20015372/HSCBA-HN 200000774/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Túi cho ăn (Feeding bag)

Còn hiệu lực