STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37611 000.00.19.H26-210905-0004 210000548/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY

Còn hiệu lực

37612 000.00.19.H26-210831-0012 210001567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MOMMY& BABY CENTER XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37613 000.00.19.H26-210913-0028 210001575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực

37614 000.00.03.H42-210914-0001 210000005/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ WINDPHARMA DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

37615 000.00.24.H49-210831-0001 210000015/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH Nước muối sinh lý đa năng 0,9%

Còn hiệu lực

37616 000.00.24.H49-210831-0002 210000016/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

37617 000.00.24.H49-210831-0003 210000017/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

37618 000.00.24.H49-210831-0004 210000018/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

37619 000.00.24.H49-210831-0005 210000019/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

37620 000.00.17.H54-210830-0004 210000010/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực