STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37621 000.00.16.H23-220218-0001 220000026/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA XỊT HỌNG KEO ONG BETAMAX

Còn hiệu lực

37622 000.00.19.H26-220213-0001 220000488/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Bộ lấy mẫu và môi trường vận chuyển virus

Còn hiệu lực

37623 000.00.19.H26-220214-0027 220000463/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Máy bào dùng trong phẫu thuật nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

37624 000.00.19.H26-220212-0021 220000462/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Máy bơm nước dùng trong phẫu thuật nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

37625 000.00.18.H57-220219-0001 220000075/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THANH TOÀN

Còn hiệu lực

37626 000.00.18.H57-220217-0001 220000007/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực

37627 000.00.16.H02-220221-0002 220000005/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH SƠN NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

37628 000.00.19.H26-220212-0020 220000461/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

37629 000.00.19.H26-220212-0022 220000460/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Máy đo nhĩ lượng

Còn hiệu lực

37630 000.00.18.H57-220216-0004 220000006/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Thuốc thử xác định định lượng FDP

Còn hiệu lực