STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37621 000.00.19.H26-200420-0017 200000744/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Khẩu trang Y tế Kháng khuẩn EUPHAR MASK EU95

Còn hiệu lực

37622 000.00.19.H26-200420-0018 200000745/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RIPPLE VIỆT NAM Dung dịch Vệ sinh mũi Rico

Còn hiệu lực

37623 000.00.19.H26-200420-0019 200000747/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích PCR

Còn hiệu lực

37624 000.00.19.H26-200420-0010 200000125/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT KHANG

Còn hiệu lực

37625 20012462/HSCBMB-HN 200000126/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AST VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37626 20015352/HSCBA-HN 200000748/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT Phim chụp X quang

Còn hiệu lực

37627 20012465/HSCBMB-HN 200000127/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NSG

Còn hiệu lực

37628 20015371/HSCBA-HN 200000749/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM lam kính

Còn hiệu lực

37629 20015342/HSCBA-HN 200000750/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ dụng cụ vi phẫu

Còn hiệu lực

37630 20015344/HSCBA-HN 200000751/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Banh tổ chức

Còn hiệu lực