STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37631 20015368/HSCBA-HN 200000752/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ tuốt màng xương

Còn hiệu lực

37632 20015369/HSCBA-HN 200000753/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Móc tổ chức

Còn hiệu lực

37633 20015373/HSCBA-HN 200000754/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

37634 20015336/HSCBA-HN 200000755/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kìm gặm xương

Còn hiệu lực

37635 20012466/HSCBMB-HN 200000128/PCBMB-HN

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Còn hiệu lực

37636 20015335/HSCBA-HN 200000756/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

37637 20015337/HSCBA-HN 200000757/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Panh nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực

37638 20015340/HSCBA-HN 200000758/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

37639 20015341/HSCBA-HN 200000759/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống hút dịch

Còn hiệu lực

37640 000.00.19.H26-200421-0015 200000760/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH THU Khẩu trang y tế 4 Lớp Lidosad

Còn hiệu lực