STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37681 000.00.19.H29-200422-0003 200000061/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RESHP VIỆT NAM Khẩu trang Y tế cao cấp

Còn hiệu lực

37682 000.00.19.H29-200423-0003 200000062/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG THUẬN MEDICAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37683 20003383/HSCBSX-HCM 200000063/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37684 000.00.19.H17-200419-0001 200000031/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37685 000.00.19.H15-200421-0001 200000002/PCBSX-ĐL

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HUMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37686 000.00.16.H23-200423-0001 200000053/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DHQ Khẩu trang Y tế cao cấp V3N

Còn hiệu lực

37687 000.00.16.H23-200422-0004 200000054/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG RELAX HD

Còn hiệu lực

37688 000.00.16.H23-200422-0002 200000055/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Doctorbio Kids

Còn hiệu lực

37689 000.00.16.H23-200422-0003 200000056/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Doctorbio

Còn hiệu lực

37690 000.00.03.H42-200422-0001 200000019/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực