STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37681 000.00.19.H29-220216-0001 220000433/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GIA PHAN Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

37682 000.00.17.H58-220115-0003 220000009/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 360

Còn hiệu lực

37683 000.00.17.H58-220115-0004 220000008/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 361

Còn hiệu lực

37684 000.00.17.H58-220115-0005 220000007/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 698

Còn hiệu lực

37685 000.00.17.H58-220115-0006 220000006/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 770

Còn hiệu lực

37686 000.00.17.H58-220120-0001 220000005/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 498

Còn hiệu lực

37687 000.00.17.H58-220120-0002 220000004/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 19

Còn hiệu lực

37688 000.00.17.H58-220208-0001 220000003/PCBMB-TG

NHÀ THUỐC LONG CHÂU - CHI NHÁNH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

37689 000.00.19.H17-210608-0002 220000023/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC PHARMAKET 05

Còn hiệu lực

37690 000.00.16.H25-220127-0002 220000002/PCBB-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI Máy siêu âm

Còn hiệu lực