STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37751 000.00.04.G18-220221-0005 220001345/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính và bán định lượng Mycoplasma hominis và Ureaplasma spp

Còn hiệu lực

37752 000.00.19.H29-220216-0021 220000452/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Máy phân tích tự động HbA1c

Còn hiệu lực

37753 000.00.48.H41-220220-0008 220000067/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC DANH HOÀI

Còn hiệu lực

37754 000.00.04.G18-220221-0004 220001344/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống trocar

Còn hiệu lực

37755 000.00.48.H41-220221-0003 220000066/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC SỐ 1 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TAMY

Còn hiệu lực

37756 000.00.48.H41-220221-0004 220000065/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HỒNG THẾ

Còn hiệu lực

37757 000.00.04.G18-220120-0041 220001343/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Hệ thống đo huyết sắc tố HemoCue® Hb 801

Còn hiệu lực

37758 000.00.17.H62-220218-0001 220000021/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

37759 000.00.19.H17-220218-0005 220000014/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ sản phẩm sản khoa – Mổ lấy thai

Còn hiệu lực

37760 000.00.19.H17-220218-0004 220000013/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ sản phẩm sản khoa - Khăn sanh, phẫu thuật

Còn hiệu lực