STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37781 000.00.19.H26-220217-0032 220000423/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Kim quang Laser nội mạch

Còn hiệu lực

37782 000.00.19.H15-220217-0001 220000004/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH KHOA

Còn hiệu lực

37783 000.00.19.H15-220216-0001 220000004/PCBB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Kim sinh thiết

Còn hiệu lực

37784 000.00.04.G18-211230-0022 220001306/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG Bộ xét nghiệm ELISA định tính kháng thể IgG kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum)

Còn hiệu lực

37785 000.00.10.H37-220217-0001 220000004/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC 127

Còn hiệu lực

37786 000.00.16.H05-220215-0002 220000011/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Ống nghiệm chân không

Còn hiệu lực

37787 000.00.19.H26-220211-0006 220000422/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Máy bơm nước nội soi khớp

Còn hiệu lực

37788 000.00.19.H26-220211-0014 220000421/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Hệ thống máy bào khớp SV-8100

Còn hiệu lực

37789 000.00.19.H26-220118-0063 220000420/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea

Còn hiệu lực

37790 000.00.19.H26-220112-0058 220000419/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm Total Protein

Còn hiệu lực