STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37781 000.00.19.H26-200820-0012 200001517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản

Còn hiệu lực

37782 000.00.16.H23-200807-0003 200000095/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Dung dịch rửa Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

37783 000.00.19.H29-200814-0011 200001428/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Dụng cụ khám, phẩu thuật

Còn hiệu lực

37784 000.00.19.H29-200811-0003 200000220/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP

Còn hiệu lực

37785 000.00.19.H29-200814-0008 200000221/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS

Còn hiệu lực

37786 000.00.19.H29-200820-0010 200001429/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG MÁY ĐO TRÒNG KÍNH TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

37787 000.00.19.H29-200817-0027 200001430/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD dùng một lần cho máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

37788 000.00.19.H29-200817-0026 200001431/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với xét nghiệm miễn dịch Estradiol/Progesterone.

Còn hiệu lực

37789 000.00.19.H29-200817-0025 200001432/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

37790 000.00.17.H39-200817-0001 200000040/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN A2K Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực