STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37791 000.00.19.H26-200731-0013 200000169/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUCHI-VN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37792 000.00.19.H26-200731-0009 200001363/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SUN E’LOGE KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37793 000.00.19.H26-200727-0011 200001364/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SUN E’LOGE KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37794 000.00.19.H26-200727-0012 200001365/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SUN E’LOGE KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37795 000.00.19.H26-200731-0008 200001366/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

37796 000.00.19.H26-200731-0010 200000268/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG

Còn hiệu lực

37797 000.00.19.H26-200728-0005 200001367/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM INNOCARE Súc họng-miệng PlasmaKare

Còn hiệu lực

37798 000.00.19.H26-200724-0010 200001368/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thước thấu kính

Còn hiệu lực

37799 000.00.19.H26-200717-0015 200000269/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 58

Còn hiệu lực

37800 000.00.19.H26-200804-0004 200001369/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ORIBAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực