STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37851 000.00.19.H26-200810-0013 200001434/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Giấy in điện tâm đồ

Còn hiệu lực

37852 000.00.19.H26-200807-0018 200001435/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Đèn mổ

Còn hiệu lực

37853 000.00.19.H26-200810-0009 200001436/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

37854 000.00.19.H26-200806-0021 200000284/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM THUẬN PHÁT

Còn hiệu lực

37855 000.00.19.H26-200806-0012 200000183/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37856 000.00.19.H26-200813-0011 200001437/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HÙNG PHÁT Khẩu trang y tế ASANTE

Còn hiệu lực

37857 000.00.19.H29-200602-0017 200001357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bình dẫn lưu màng phổi

Còn hiệu lực

37858 000.00.19.H29-200602-0018 200001358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Típ đầu col xét nghiệm

Còn hiệu lực

37859 000.00.19.H29-200602-0019 200001359/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Ống ly tâm xét nghiệm

Còn hiệu lực

37860 000.00.19.H29-200602-0020 200001360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bình hút áp lực âm

Còn hiệu lực