STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37851 000.00.24.H49-220217-0002 220000077/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Còn hiệu lực

37852 000.00.25.H47-220216-0003 220000008/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC HỒNG ÂN

Còn hiệu lực

37853 000.00.24.H49-220217-0001 220000001/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SHINE OCEAN VIỆT NAM Khẩu trang phẫu thuật

Còn hiệu lực

37854 000.00.25.H47-220217-0003 220000007/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC HUY HOÀNG HỘI AN

Còn hiệu lực

37855 000.00.25.H47-220217-0002 220000006/PCBMB-QNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - SÂM QUẢNG NAM TẠI NÚI THÀNH

Còn hiệu lực

37856 000.00.17.H62-220211-0001 220000019/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 372

Còn hiệu lực

37857 000.00.17.H62-220211-0002 220000018/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 377

Còn hiệu lực

37858 000.00.17.H62-220211-0003 220000017/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 410

Còn hiệu lực

37859 000.00.17.H62-220211-0004 220000016/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 420

Còn hiệu lực

37860 000.00.16.H02-220217-0004 220000006/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG

Còn hiệu lực