STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37851 000.00.19.H29-210406-0011 210000256/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Băng rốn em bé Safe Baby - TD

Còn hiệu lực

37852 000.00.19.H29-210325-0001 210000257/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Đệm chân không cố định vùng thân

Còn hiệu lực

37853 000.00.19.H29-210310-0005 210000258/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Đế cố định ngực - hông chậu

Còn hiệu lực

37854 000.00.19.H29-210305-0007 210000260/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Găng tay khám latex không bột

Còn hiệu lực

37855 000.00.17.H62-210408-0001 210000002/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUỐC KHÁNH Khẩu trang y tế KD MASK 88

Còn hiệu lực

37856 000.00.19.H29-210408-0009 210000251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ thông niệu đạo

Còn hiệu lực

37857 000.00.19.H29-210408-0004 210000252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ tháo vòng tránh thai

Còn hiệu lực

37858 000.00.19.H29-210324-0005 210000253/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ dùng trong hấp sấy tiệt trùng

Còn hiệu lực

37859 000.00.19.H29-210320-0002 210000254/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG NINH Nước rửa phim X-quang

Còn hiệu lực

37860 000.00.19.H29-210309-0006 210000052/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM SẢN PHẨM Y TẾ QUỐC KHOA

Còn hiệu lực