STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37861 000.00.19.H26-210518-0005 210000633/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

37862 000.00.19.H29-210415-0005 210000034/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37863 000.00.19.H29-210416-0001 210000358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Dung dịch bảo quản

Còn hiệu lực

37864 000.00.20.H63-210515-0001 210000003/PCBMB-YB

CỬA HÀNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ MINH TÂN

Còn hiệu lực

37865 000.00.17.H13-210518-0001 210000001/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO MỘC ORIN

Còn hiệu lực

37866 000.00.17.H54-210522-0001 210000004/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y DƯỢC PHÚC MINH

Còn hiệu lực

37867 000.00.16.H05-210522-0001 210000004/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG

Còn hiệu lực

37868 000.00.19.H29-210519-0010 210000351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định bụng chậu

Còn hiệu lực

37869 000.00.19.H29-210428-0006 210000352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

37870 000.00.19.H29-210513-0001 210000353/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực