STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38111 000.00.19.H26-220124-0020 220000370/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Lưu lượng kế kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

38112 000.00.19.H26-220128-0011 220000369/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Máy hút dịch

Còn hiệu lực

38113 000.00.19.H26-220208-0005 220000368/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Bình làm ẩm

Còn hiệu lực

38114 000.00.19.H26-220208-0007 220000367/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Ổ khí y tế

Còn hiệu lực

38115 000.00.19.H26-220208-0009 220000366/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Bộ hút dịch áp lực thường kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

38116 000.00.19.H26-220208-0011 220000425/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Bình đựng dịch

Còn hiệu lực

38117 000.00.19.H26-220207-0018 220000365/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

38118 000.00.19.H26-220126-0009 220000364/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NGA DUNG DỊCH NHÃN KHOA

Còn hiệu lực

38119 000.00.19.H26-220209-0002 220000363/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG Bơm tiêm Insulin vô trùng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

38120 000.00.19.H26-220208-0015 220000303/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 474

Còn hiệu lực