STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38251 000.00.04.G18-220211-0023 220001244/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm huyết học 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

38252 000.00.48.H41-220210-0003 220000008/PCBMB-NA

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA VINH

Còn hiệu lực

38253 000.00.19.H26-220211-0019 220000434/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

38254 000.00.19.H26-211016-0015 220000306/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS

Còn hiệu lực

38255 000.00.19.H26-211005-0009 220000433/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mũ dùng một lần

Còn hiệu lực

38256 000.00.19.H26-211001-0005 220000432/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Que đè lưỡi gỗ

Còn hiệu lực

38257 000.00.19.H29-211214-0014 220000335/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Dung dịch xịt lạnh giảm đau

Còn hiệu lực

38258 000.00.19.H26-211104-0001 220000431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Còn hiệu lực

38259 000.00.19.H26-220214-0019 220000430/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÀ NỘI - PHÁP XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

38260 000.00.04.G18-220211-0013 220001243/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bộ nội soi ruột non

Còn hiệu lực