STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38281 000.00.19.H26-211227-0009 220000261/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 813

Còn hiệu lực

38282 000.00.19.H26-211224-0016 220000260/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 752

Còn hiệu lực

38283 000.00.19.H26-211224-0025 220000259/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 346

Còn hiệu lực

38284 000.00.19.H26-211225-0027 220000258/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 846

Còn hiệu lực

38285 000.00.16.H05-220127-0003 220000001/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Túi thu thập máu cuống rốn

Còn hiệu lực

38286 000.00.19.H26-211224-0007 220000257/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 704

Còn hiệu lực

38287 000.00.19.H26-211224-0021 220000256/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 249

Còn hiệu lực

38288 000.00.16.H05-220208-0001 220000010/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH OPEN SKY VIỆT NAM Gói hỗn hợp rửa mũi xoang

Còn hiệu lực

38289 000.00.19.H26-211225-0022 220000255/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 775

Còn hiệu lực

38290 000.00.19.H26-211226-0006 220000254/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 627

Còn hiệu lực