STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38341 000.00.19.H26-220118-0030 220000345/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Bộ van cầm máu

Còn hiệu lực

38342 000.00.19.H26-220118-0029 220000344/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Khóa ba chạc kèm dây nối áp lực

Còn hiệu lực

38343 000.00.19.H26-220118-0028 220000343/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Bộ phận kết nối chữ Y

Còn hiệu lực

38344 000.00.19.H26-220114-0034 220000342/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Bộ phận kết nối (Manifold)

Còn hiệu lực

38345 000.00.19.H26-220127-0018 220000341/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy điện trị liệu đa năng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

38346 000.00.19.H26-220127-0019 220000340/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy vi sóng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

38347 000.00.19.H26-220112-0052 220000339/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Hệ thống xét nghiệm HbA1c

Còn hiệu lực

38348 000.00.19.H26-220112-0051 220000338/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Cụm IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

38349 000.00.19.H26-220126-0048 220000337/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay cưa lắc thẳng phẫu thuật

Còn hiệu lực

38350 000.00.19.H29-220210-0026 220000384/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ nguồn sáng dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực