STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38411 000.00.19.H26-210911-0011 220000379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường đẻ

Còn hiệu lực

38412 000.00.19.H26-210911-0009 220000378/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Ghế chức năng

Còn hiệu lực

38413 000.00.19.H26-210911-0014 220000377/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

38414 000.00.19.H26-220125-0034 220000282/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ THU HIỀN

Còn hiệu lực

38415 000.00.19.H26-220125-0016 220000322/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Máy phân tích điện giải tự động

Còn hiệu lực

38416 000.00.19.H26-220125-0033 220000321/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Máy phân tích điện giải hoàn toàn tự động

Còn hiệu lực

38417 000.00.19.H26-220125-0010 220000320/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Máy phân tích điện giải tự động

Còn hiệu lực

38418 000.00.19.H26-220125-0013 220000376/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Cáp nối dùng cho catheter chẩn đoán điện sinh lý

Còn hiệu lực

38419 000.00.19.H26-220125-0022 220000375/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân 3 tay quay

Còn hiệu lực

38420 000.00.19.H26-220125-0020 220000319/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIETCOMMED Máy rửa ống nội soi tự động

Còn hiệu lực