STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38441 000.00.19.H26-210729-0003 210001140/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ Bộ trang phục phòng, chống dịch bảo hộ Phú Quý

Còn hiệu lực

38442 000.00.19.H26-210728-0007 210000326/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN PHÚ HƯNG

Còn hiệu lực

38443 000.00.19.H26-210728-0016 210001141/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

38444 000.00.18.H24-210206-0001 210000001/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH ESTELLE VIỆT NAM TRÒNG KÍNH BẰNG NHỰA (CẬN, VIỄN, LOẠN)

Còn hiệu lực

38445 000.00.22.H44-210727-0001 210000001/PCBA-PT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38446 000.00.18.H20-210719-0001 210000002/PCBMB-ĐT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHƯƠNG

Còn hiệu lực

38447 000.00.19.H26-210505-0002 210001126/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Xe lăn khung nhôm; Xe lăn khung sắt

Còn hiệu lực

38448 000.00.19.H26-210727-0018 210001127/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN D&T NGỌC LINH NƯỚC XÚC MIỆNG VIEDENTAL-INDUS VALEY

Còn hiệu lực

38449 000.00.19.H26-210726-0033 210001128/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Tủ ấm

Còn hiệu lực

38450 000.00.19.H26-210728-0004 210001129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực