STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38441 000.00.19.H26-220209-0034 220000399/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE EROPHAR SEABABY

Còn hiệu lực

38442 000.00.19.H26-220210-0001 220000398/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE EROPHAR SEAZONE

Còn hiệu lực

38443 000.00.19.H26-220210-0031 220000327/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

38444 000.00.19.H29-220208-0016 220000361/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Máy hút dịch

Còn hiệu lực

38445 000.00.19.H29-220208-0014 220000360/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Đèn cực tím

Còn hiệu lực

38446 000.00.19.H29-220208-0012 220000359/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Đèn soi vàng da trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

38447 000.00.19.H29-220208-0008 220000358/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Máy cắt đốt cao tần

Còn hiệu lực

38448 000.00.19.H29-220208-0005 220000357/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Máy điện châm

Còn hiệu lực

38449 000.00.19.H29-220113-0041 220000356/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

38450 000.00.19.H29-220121-0012 220000321/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Đầu Côn (Pipette Tip)

Còn hiệu lực