STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38531 000.00.19.H26-210728-0001 210000310/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

Còn hiệu lực

38532 000.00.19.H26-210726-0002 210001108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Xịt họng

Còn hiệu lực

38533 000.00.19.H26-210726-0004 210001109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Xịt mũi

Còn hiệu lực

38534 000.00.19.H26-210727-0011 210001111/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

38535 000.00.19.H26-210727-0010 210001112/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHONG LINH Xịt họng

Còn hiệu lực

38536 000.00.19.H26-210726-0038 210001113/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB Môi trường lấy mẫu / vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

38537 000.00.19.H26-210727-0005 210001114/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG INOMEX DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

38538 000.00.19.H26-210729-0004 210000311/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ĐỨC

Còn hiệu lực

38539 000.00.19.H32-210728-0001 210000002/PCBA-KH

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DN99 Găng tay y tế nitrile

Còn hiệu lực

38540 000.00.19.H32-210728-0002 210000003/PCBA-KH

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DN99 Găng tay y tế latex

Còn hiệu lực