STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38731 000.00.04.G18-210607-0004 2100709ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Bơm tiêm điện dùng cho máy chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

38732 17001566/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100710ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

38733 19010586/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100711ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đặt kẹp túi phình mạch máu não

Còn hiệu lực

38734 000.00.04.G18-210907-0007 2100738ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

38735 17004531/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100721ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Chỉ tan tổng hợp đa sợi

Còn hiệu lực

38736 000.00.04.G18-211111-0009 2100714ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đặt kẹp túi phình mạch máu não

Còn hiệu lực

38737 19008534/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100715ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp vi phẫu

Còn hiệu lực

38738 19010824/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100716ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo vi phẫu

Còn hiệu lực

38739 17003975/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100718ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo vi phẫu mạch máu thần kinh

Còn hiệu lực

38740 000.00.04.G18-210426-0011 2100729ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực