STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
381 000.00.18.H24-231102-0001 230000023/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BÁCH THẢO DƯỢC DUNG DỊCH XOA BÓP

Còn hiệu lực

382 000.00.17.H39-231125-0001 230000101/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Xịt giảm đau ngoài da

Còn hiệu lực

383 000.00.17.H39-231127-0001 230000020/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN Dung dịch vệ sinh nam/nữ

Còn hiệu lực

384 000.00.17.H39-231123-0001 230000024/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Benzocain Gel 6,8%

Còn hiệu lực

385 000.00.17.H39-231103-0002 230000100/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Áo choàng phẫu thuật vải không dệt (tiệt trùng khí EO)

Còn hiệu lực

386 000.00.19.H29-231024-0014 230002652/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Máy điện tim

Còn hiệu lực

387 000.00.19.H29-231106-0008 230001705/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Đèn mổ

Còn hiệu lực

388 000.00.16.H40-231124-0001 230000046/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DP BAYOR – ĐỨC DUNG DỊCH NHỎ MŨI

Còn hiệu lực

389 000.00.07.H27-231127-0001 230000005/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Kem bôi

Còn hiệu lực

390 000.00.19.H29-231120-0024 230002651/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ Y KHOA NHÂN ĐỨC Lọc khuẩn

Còn hiệu lực