STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
381 000.00.19.H26-221108-0020 220003610/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus

Còn hiệu lực

382 000.00.19.H26-221108-0021 220003609/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG Khay thử xét nghiệm định tính các kháng thể kháng H.pylori

Còn hiệu lực

383 000.00.19.H26-221111-0007 220003608/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HAV

Còn hiệu lực

384 000.00.19.H26-221111-0006 220003607/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV

Còn hiệu lực

385 000.00.19.H26-221115-0035 220003606/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Đầu đo ôxy

Còn hiệu lực

386 000.00.19.H26-221117-0009 220003605/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT Máy siêu âm chẩn đoán và phụ kiện

Còn hiệu lực

387 000.00.19.H26-221118-0006 220002270/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

388 000.00.19.H26-221117-0008 220003200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU Dùng ngoài bôi trơn VAGIN PRO

Còn hiệu lực

389 000.00.19.H26-221115-0033 220003199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH Khăn hạ sốt Avisure no-fever

Còn hiệu lực

390 000.00.19.H26-221117-0010 220003198/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM Dùng ngoài bôi trơn VK-PRO

Còn hiệu lực