STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
381 000.00.19.H26-230308-0015 230000389/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYTOTEC Dung dịch muối sinh lý nhỏ mắt mũi

Còn hiệu lực

382 000.00.19.H26-230308-0009 230000495/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC FGK Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

383 000.00.19.H26-230308-0008 230000388/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC MAXGONKPHACO Gel nhiệt miệng

Còn hiệu lực

384 000.00.19.H26-230308-0006 230000494/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH QUANG Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

385 000.00.19.H26-230303-0036 230000076/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TUYẾT TÙNG

Còn hiệu lực

386 000.00.19.H26-230303-0035 230000493/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Bộ nuôi ăn qua đường ruột

Còn hiệu lực

387 000.00.19.H26-230303-0031 230000492/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Ống thông cho ăn qua đường ruột

Còn hiệu lực

388 000.00.19.H26-230303-0001 230000491/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Bơm cho ăn

Còn hiệu lực

389 000.00.19.H26-230228-0019 230000490/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật nâng xoang đơn giản

Còn hiệu lực

390 000.00.19.H26-230307-0032 230000489/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Băng ghim dùng cho tiêu hóa

Còn hiệu lực