STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
381 000.00.19.H32-220427-0002 220000039/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1030

Còn hiệu lực

382 000.00.19.H32-220427-0001 220000038/PCBMB-KH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 887

Còn hiệu lực

383 000.00.04.G18-220517-0005 220002239/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan

Còn hiệu lực

384 000.00.43.H48-220511-0001 220000023/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 631

Còn hiệu lực

385 000.00.04.G18-220517-0004 220002238/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy điều trị vi sóng

Còn hiệu lực

386 000.00.04.G18-220517-0003 220002237/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy điều trị tần số radio

Còn hiệu lực

387 000.00.04.G18-220517-0002 220002236/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin

Còn hiệu lực

388 000.00.04.G18-220517-0001 220002235/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

389 000.00.16.H33-220427-0002 220000036/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KIÊN GIANG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1197

Còn hiệu lực

390 000.00.16.H33-220427-0001 220000035/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KIÊN GIANG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1361

Còn hiệu lực