STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39091 000.00.19.H26-220401-0054 220001318/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Bàn nâng cho thiết bị đo sinh trắc học nhãn cầu

Còn hiệu lực

39092 000.00.19.H26-220416-0013 220001346/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Vít nha khoa

Còn hiệu lực

39093 000.00.19.H26-220416-0025 220001345/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

39094 000.00.19.H26-220415-0002 220001344/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Kem bôi giảm đau trĩ

Còn hiệu lực

39095 000.00.19.H26-220415-0001 220001317/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dịch xịt/nhỏ mũi

Còn hiệu lực

39096 000.00.19.H26-220416-0006 220001632/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG AN NAM

Còn hiệu lực

39097 000.00.19.H26-220416-0002 220001315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHẬT NAM Đèn mổ di động

Còn hiệu lực

39098 000.00.19.H26-220416-0001 220001316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NHẬT NAM Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Còn hiệu lực

39099 000.00.19.H26-220415-0014 220001631/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

39100 000.00.19.H26-220415-0038 220001314/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Thấu kính

Còn hiệu lực