STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39121 000.00.16.H33-220418-0001 220000023/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 637

Còn hiệu lực

39122 000.00.48.H41-220411-0001 220000247/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 593

Còn hiệu lực

39123 000.00.48.H41-220412-0001 220000009/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

39124 000.00.19.H32-220418-0002 220000036/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 630

Còn hiệu lực

39125 000.00.48.H41-220413-0001 220000008/PCBB-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Tay dao mổ điện

Còn hiệu lực

39126 000.00.19.H29-220415-0002 220000812/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH LD MED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

39127 000.00.19.H29-220412-0030 220001276/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Phin lọc vi khuẩn các loại, Cathetermount, voi soda

Còn hiệu lực

39128 000.00.19.H17-220415-0002 220000225/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 663

Còn hiệu lực

39129 000.00.19.H17-220329-0003 220000224/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HOÀNG MAI

Còn hiệu lực

39130 000.00.19.H29-220415-0016 220001275/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN VY Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực