STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39151 000.00.17.H39-220412-0007 220000049/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM - QUẦY THUỐC THỦ THỪA 7

Còn hiệu lực

39152 000.00.17.H39-220412-0004 220000048/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC TÂM AN

Còn hiệu lực

39153 000.00.17.H39-220413-0003 220000047/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC HẠNH NGÔN

Còn hiệu lực

39154 000.00.17.H39-220414-0002 220000046/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC THỦ THỪA 15

Còn hiệu lực

39155 000.00.17.H39-220418-0001 220000045/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC THỦ THỪA 11

Còn hiệu lực

39156 000.00.17.H39-220408-0002 220000044/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 712

Còn hiệu lực

39157 000.00.17.H39-220412-0003 220000043/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC TÂM PHÁT

Còn hiệu lực

39158 000.00.17.H39-220412-0002 220000042/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC PHƯƠNG NHI

Còn hiệu lực

39159 000.00.17.H39-220413-0001 220000041/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC BẾN LỨC 8

Còn hiệu lực

39160 000.00.17.H39-220414-0001 220000040/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM-HIỆU THUỐC MỘC HÓA - QUẦY THUỐC BÁC SĨ NHÂN

Còn hiệu lực