STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39211 000.00.17.H13-220407-0019 220000133/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 69 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39212 000.00.17.H13-220407-0018 220000132/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 83- CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39213 000.00.17.H13-220407-0017 220000131/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 85-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39214 000.00.17.H13-220407-0016 220000130/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 99-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39215 000.00.17.H13-220407-0015 220000129/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 71-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39216 000.00.17.H13-220407-0014 220000128/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 92_CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39217 000.00.17.H13-220407-0013 220000127/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 78 -CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39218 000.00.04.G18-220418-0012 220002061/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Ống ngậm giấy

Còn hiệu lực

39219 000.00.19.H26-220226-0013 220001312/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Bàn khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

39220 000.00.16.H60-220418-0002 220000036/PCBMB-TQ

QUẦY THUỐC HOÀNG THỊ THU - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TUYÊN QUANG

Còn hiệu lực