STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39221 000.00.04.G18-220307-0027 220002060/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G-6-PDH

Còn hiệu lực

39222 000.00.17.H62-220418-0001 220000017/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH MEDICAMENT ÁNH DƯƠNG Xịt Họng Keo Ong Húng Chanh

Còn hiệu lực

39223 000.00.17.H62-220418-0002 220000016/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH MEDICAMENT ÁNH DƯƠNG Xịt Xoang Ngũ Sắc

Còn hiệu lực

39224 000.00.48.H41-220414-0001 220000013/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH NINMED NINMED UNPADER SPRAY

Còn hiệu lực

39225 000.00.19.H26-220407-0063 220001310/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

39226 000.00.19.H26-220407-0062 220001309/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin (FER)

Còn hiệu lực

39227 000.00.19.H32-220418-0003 220000035/PCBMB-KH

NHÀ THUỐC THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

39228 000.00.19.H26-220223-0042 220001300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

39229 000.00.19.H26-220406-0034 220001308/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Ống thông dạ dày

Còn hiệu lực

39230 000.00.19.H26-220406-0077 220001307/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Ống thông hút dịch

Còn hiệu lực