STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39241 000.00.19.H29-220415-0035 220000869/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là cóng phản ứng

Còn hiệu lực

39242 000.00.19.H29-220415-0031 220000868/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận nạp, xuất giá chứa mẫu

Còn hiệu lực

39243 000.00.16.H05-220419-0002 220000055/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TC PHARMA BN Xịt mũi

Còn hiệu lực

39244 000.00.19.H29-220419-0063 220000867/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

39245 000.00.19.H29-220419-0064 220000866/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là thuốc thử ly huyết

Còn hiệu lực

39246 000.00.19.H29-220420-0017 220000865/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU Bộ dụng cụ Instruments

Còn hiệu lực

39247 000.00.16.H05-220420-0001 220000054/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂY BẮC 99 KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

39248 000.00.19.H29-220420-0025 220000814/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH THẢO

Còn hiệu lực

39249 000.00.16.H10-220419-0002 220000002/PCBA-BP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BK Găng tay cao su y tế chưa tiệt trùng, có bột

Còn hiệu lực

39250 000.00.16.H10-220419-0001 220000001/PCBA-BP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BK Găng tay cao su y tế chưa tiệt trùng, không bột

Còn hiệu lực