STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39271 000.00.17.H13-220407-0010 220000124/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN TRƯỜNG LONG - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39272 000.00.17.H13-220407-0009 220000123/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 62-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39273 000.00.17.H13-220407-0008 220000122/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 56 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39274 000.00.17.H13-220407-0007 220000121/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC NGÔ QUYỀN

Còn hiệu lực

39275 000.00.17.H13-220407-0006 220000120/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 54-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39276 000.00.19.H26-220413-0051 220001589/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LONG PHÚ

Còn hiệu lực

39277 000.00.17.H13-220407-0005 220000119/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN THỚI LAI - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39278 000.00.19.H26-220414-0034 220001291/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG Tủ bảo quản Vaccine

Còn hiệu lực

39279 000.00.17.H13-220407-0004 220000118/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN THỐT NỐT 2 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

39280 000.00.17.H13-220407-0003 220000117/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN Ô MÔN 2 -CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực