STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39291 000.00.19.H26-220414-0046 220001609/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

39292 000.00.19.H26-220414-0047 220001608/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN - VIỆN HÀ

Còn hiệu lực

39293 000.00.19.H26-220413-0002 220001607/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN HƯƠNG SƠN

Còn hiệu lực

39294 000.00.19.H26-220414-0040 220001606/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO LAN

Còn hiệu lực

39295 000.00.19.H26-220413-0001 220001605/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

39296 000.00.19.H26-220414-0050 220001604/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DHT PHARMA - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỎ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR HEALTHCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

39297 000.00.19.H26-220414-0039 220001603/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THẢO PHƯƠNG

Còn hiệu lực

39298 000.00.19.H26-220414-0061 220001602/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TUỆ TÂM

Còn hiệu lực

39299 000.00.19.H26-220414-0059 220001601/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA HƯNG - SỐ 2

Còn hiệu lực

39300 000.00.19.H26-220414-0062 220001600/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TUỆ TÂM

Còn hiệu lực