STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39301 000.00.04.G18-220422-0013 220002111/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm bán định lượng enzyme galactose-1-phosphate uridyl transferase (GALT)

Còn hiệu lực

39302 000.00.16.H05-220422-0001 220000057/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SANTAFA Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

39303 000.00.16.H34-220413-0001 220000013/PCBMB-KY

NHÀ THUỐC QUẢNG THÀNH

Còn hiệu lực

39304 000.00.04.G18-220422-0012 220002110/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống silicon để thông khí cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

39305 000.00.19.H29-220412-0040 220000859/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 371

Còn hiệu lực

39306 000.00.19.H29-220408-0027 220000858/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 379

Còn hiệu lực

39307 000.00.19.H29-220408-0036 220000857/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 401

Còn hiệu lực

39308 000.00.19.H29-220407-0061 220000856/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 380

Còn hiệu lực

39309 000.00.04.G18-220422-0010 220002109/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống nối hỗ trợ ống thông tĩnh mạch

Còn hiệu lực

39310 000.00.19.H29-220407-0060 220000855/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 397

Còn hiệu lực