STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31 000.00.16.H23-231204-0003 230000080/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

32 000.00.16.H23-231204-0002 230000079/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

33 000.00.16.H23-231204-0001 230000078/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Nước súc miệng

Còn hiệu lực

34 000.00.16.H23-231201-0001 230000077/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NUCARE PHARMA Xịt Ngoài Da

Còn hiệu lực

35 000.00.16.H23-231204-0005 230000076/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI MINATO XE LĂN STEEL MANUAL WHEELCHAIR

Còn hiệu lực

36 000.00.16.H23-231204-0004 230000075/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI MINATO XE LĂN ĐIỆN ELECTRICAL WHEELCHAIR

Còn hiệu lực

37 000.00.16.H23-231124-0001 230000016/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1480

Còn hiệu lực

38 000.00.16.H23-231123-0001 230000015/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1465

Còn hiệu lực

39 000.00.19.H29-231201-0013 230002736/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Hệ thống xe đạp lực kế y tế

Còn hiệu lực

40 000.00.19.H29-231207-0015 230002735/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực