STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31 000.00.04.G18-220118-0004 220000817/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

32 000.00.17.H09-211225-0004 220000006/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 359

Còn hiệu lực

33 000.00.19.H26-220113-0021 220000167/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Máy điều trị tuỷ

Còn hiệu lực

34 000.00.19.H26-220113-0019 220000166/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Máy đo chiều dài ống tuỷ

Còn hiệu lực

35 000.00.19.H26-220113-0017 220000165/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Máy lấy cao

Còn hiệu lực

36 000.00.19.H26-220112-0045 220000164/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

37 000.00.17.H09-211225-0003 220000005/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 339

Còn hiệu lực

38 000.00.04.G18-220105-0070 220000816/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

39 000.00.19.H26-220113-0016 220000163/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

40 000.00.19.H26-220113-0004 220000162/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Lưỡi dao mổ

Còn hiệu lực