STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
451 000.00.19.H26-221115-0006 220003582/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Sâu máy thở

Còn hiệu lực

452 000.00.19.H26-221115-0008 220003581/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Khoá ba chạc

Còn hiệu lực

453 000.00.19.H26-221115-0012 220003580/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Filter lọc khuẩn

Còn hiệu lực

454 000.00.19.H26-221115-0013 220003579/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

455 000.00.07.H03-221115-0001 220000017/PCBMB-BK

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 725

Còn hiệu lực

456 000.00.19.H26-221111-0025 220003578/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thân nối tay khoan mài nội soi

Còn hiệu lực

457 000.00.19.H26-221115-0019 220002266/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI

Còn hiệu lực

458 000.00.19.H26-221110-0024 220003577/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy rửa khử khuẩn và sấy khô dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

459 000.00.19.H26-221115-0015 220003184/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BROPHARM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

460 000.00.10.H31-221115-0001 220000014/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ TÂM ĐỨC Cồn y tế 70°

Còn hiệu lực