STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
451 000.00.19.H29-230306-0018 230000251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo có gạc vô trùng không thấm nước

Còn hiệu lực

452 000.00.19.H29-230306-0016 230000250/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo có gạc vô trùng

Còn hiệu lực

453 000.00.19.H29-230306-0010 230000249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo cuộn co giãn

Còn hiệu lực

454 000.00.19.H29-230306-0017 230000248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng bảo vệ trong suốt không thấm nước

Còn hiệu lực

455 000.00.19.H29-230303-0032 230000068/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BG PROTECH

Còn hiệu lực

456 000.00.19.H29-230301-0019 230000247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hộp đựng tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

457 000.00.19.H29-230309-0009 230000246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Kìm gắp dị vật

Còn hiệu lực

458 000.00.19.H29-230303-0011 230000245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD lấy mẫu và ổn định mẫu huyết tương khô

Còn hiệu lực

459 000.00.19.H29-230303-0027 230000510/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

460 000.00.19.H29-230304-0004 230000004/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC VIỆT NAM PHƯƠNG Đai nẹp hỗ trợ phục hồi chức năng

Còn hiệu lực