STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
451 000.00.17.H08-231010-0001 230000019/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Nắp MiniCap

Còn hiệu lực

452 000.00.19.H26-231118-0011 230002368/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Máy bơm formalin tự động cho cố định mẫu bệnh phẩm phẫu thuật

Còn hiệu lực

453 000.00.17.H54-231127-0001 230000020/PCBMB-TB

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

454 000.00.16.H23-231127-0001 230000072/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN GEL GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

455 000.00.18.H24-231124-0001 230000045/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

456 000.00.19.H29-231122-0006 230002654/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐỒNG HỮU Dây truyền máu dùng cho lọc thận

Còn hiệu lực

457 000.00.19.H29-231124-0014 230001706/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN Bàn phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

458 000.00.19.H29-231127-0006 230002653/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN Máy đo khúc xạ và giác mạc tự động

Còn hiệu lực

459 000.00.18.H24-231122-0002 230000044/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Chất thử sử dụng cho máy phân tích/xét nghiệm lắng máu

Còn hiệu lực

460 000.00.18.H24-231122-0001 230000024/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BÁCH THẢO DƯỢC DUNG DỊCH XOA BÓP

Còn hiệu lực