STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
451 000.00.19.H29-220513-0016 220001605/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bộ dẫn lưu màng phổi sử dụng kỹ thuật Seldinger

Còn hiệu lực

452 000.00.19.H29-220511-0011 220001033/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Tủ bảo quản tử thi

Còn hiệu lực

453 000.00.19.H29-220510-0019 220001604/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Cụm IVD Môi trường nuôi cấy

Còn hiệu lực

454 000.00.19.H29-220510-0002 220001603/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường tách tế bào/bất động tinh trùng

Còn hiệu lực

455 000.00.19.H29-220510-0017 220001602/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ tinh trùng

Còn hiệu lực

456 000.00.19.H29-220510-0015 220001601/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường tráng rửa và dùng cho chọc hút trứng

Còn hiệu lực

457 000.00.19.H29-220510-0013 220001600/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường thao tác sinh thiết phôi

Còn hiệu lực

458 000.00.19.H29-220510-0016 220001599/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường chuyển phôi

Còn hiệu lực

459 000.00.19.H29-220512-0019 220001598/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Môi trường thao tác với giao tử/phôi

Còn hiệu lực

460 000.00.19.H29-220510-0008 220001597/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy lèn nhiệt

Còn hiệu lực