STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
461 000.00.17.H54-231125-0002 230000047/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

462 000.00.17.H54-231125-0001 230000046/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Dung dịch xịt dùng ngoài

Còn hiệu lực

463 000.00.17.H54-231124-0004 230000045/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

464 000.00.17.H54-231124-0003 230000022/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

465 000.00.17.H54-231124-0002 230000021/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

466 000.00.19.H26-231114-0029 230002371/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Tấm đậy khay dung dịch đệm cực âm dùng cho máy phân tích gen công nghệ mao quản

Còn hiệu lực

467 000.00.19.H26-231114-0026 230002370/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Họ mao quản dùng cho máy phân tích gen 8 mao quản

Còn hiệu lực

468 000.00.19.H26-231114-0027 230002369/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Họ mao quản dùng cho máy phân tích gen 24 mao quản

Còn hiệu lực

469 000.00.17.H08-231010-0001 230000019/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Nắp MiniCap

Còn hiệu lực

470 000.00.19.H26-231118-0011 230002368/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Máy bơm formalin tự động cho cố định mẫu bệnh phẩm phẫu thuật

Còn hiệu lực