STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
461 000.00.19.H26-230310-0004 230000399/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RUS PHARMA Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

462 000.00.19.H26-230309-0022 230000498/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

463 000.00.19.H26-230309-0009 230000398/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN KEM NHA KHOA

Còn hiệu lực

464 000.00.19.H26-230306-0002 230000397/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM MEDOTIS VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA VIRGIN

Còn hiệu lực

465 000.00.19.H26-230309-0008 230000396/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN DUNG DỊCH MIỆNG HỌNG

Còn hiệu lực

466 000.00.17.H58-230224-0002 230000002/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1148

Còn hiệu lực

467 000.00.19.H26-230309-0017 230000395/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATEC PHARMA MUỐI TẮM GIỮ ẤM HOÀNG QUÝ PHI

Còn hiệu lực

468 000.00.17.H58-230224-0001 230000001/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1124

Còn hiệu lực

469 000.00.19.H26-230308-0018 230000497/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

470 000.00.19.H26-230208-0022 230000298/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y KHOA BẢN VIỆT Hệ thống định vị phẫu thuật thần kinh

Còn hiệu lực