STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48781 000.00.19.H29-210420-0006 210000298/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ mài xương các loại các cỡ

Còn hiệu lực

48782 000.00.19.H29-210302-0013 210000299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán cá nhân

Còn hiệu lực

48783 000.00.12.H19-210415-0002 210000012/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực

48784 000.00.03.H42-210420-0001 210000001/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ XUÂN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

48785 000.00.17.H53-210409-0001 210000003/PCBA-TN

CÔNG TY TNHH HIẾU HIỀN TÂY NINH Găng tay y tế latex

Còn hiệu lực

48786 000.00.19.H26-210408-0005 210000137/PCBMB-HN

NGUYỄN THỊ THANH

Còn hiệu lực

48787 000.00.19.H26-210405-0011 210000501/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA Đệm chống loét

Còn hiệu lực

48788 000.00.19.H26-210416-0007 210000025/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH Đai nẹp chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

48789 000.00.19.H26-210416-0022 210000138/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

48790 000.00.19.H26-210416-0021 210000139/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ G.O.N

Còn hiệu lực