STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48831 000.00.04.G18-220121-0037 220000939/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu da bằng ghim đa hướng

Còn hiệu lực

48832 000.00.19.H29-211101-0008 220000163/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HAPU

Còn hiệu lực

48833 000.00.04.G18-220118-0059 220000938/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bộ vỏ dẫn dùng một lần

Còn hiệu lực

48834 000.00.19.H29-210922-0024 220000162/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 240

Còn hiệu lực

48835 000.00.19.H29-210924-0022 220000161/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 202

Còn hiệu lực

48836 000.00.04.G18-220121-0035 220000937/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Chốt sợi thủy tinh

Còn hiệu lực

48837 000.00.04.G18-211221-0018 220000935/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TAIHEI VIỆT NAM Máy điện trường trị liệu tại nhà

Còn hiệu lực

48838 000.00.19.H26-211017-0001 220000012/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SENVI Hệ thống Rửa quả lọc thận

Còn hiệu lực

48839 000.00.04.G18-220120-0062 220000934/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Chổi quét tế bào dùng một lần

Còn hiệu lực

48840 000.00.04.G18-220121-0034 220000933/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KWAN STAR CO., LTD TẠI HÀ NỘI BluGel - Gel dùng cho vết thương

Còn hiệu lực